Cadrul legal

Testare poligraftestare poligraf – cadrul legal

Cod COR (clasificarea ocupatiilor din Romania) – 263413 – Expert poligraf

Expertul poligraf efectuează examinări psihofiziologice cu ajutorul tehnicii poligraf, interpretând reacţiile fiziologice umane corelate cu răspunsurile furnizate de o persoană la întrebări legate de o cauză punctuală, în scopul stabilirii comportamentului sincer sau simulat, referitor la veridicitatea unor fapte, evenimente, depoziţii precum şi pentru determinarea adevărului în orice situaţie în care se impune verificarea sincerităţii unei persoane.

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania.

HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.

Noul Cod de procedura penala

Art. 172 – Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării

(1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.

(2) Expertiza se dispune, în condiţiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată.

(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.

(4) Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi autorizaţi din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.

 (7) În domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispoziţiile relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunzător.

 (10) Constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.

Art. 1811. – Obiectul constatării şi raportul de constatare

(1) Organul de urmărire penală stabileşte prin ordonanţă obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă specialistul şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.

(2) Raportul de constatare cuprinde descrierea operaţiilor efectuate de specialist, a metodelor, programelor şi echipamentelor utilizate şi concluziile constatării.

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA

COMISIA DE PSIHOLOGIE PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

Art 1. – 1) Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, denumită în continuare comisia aplicativă, desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialităţi:

 • a) psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
 • b) psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

Art 5. – Psihologii care obţin atestarea în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf au următoarele competenţe profesionale:

 • a) evaluarea sincerităţii unor persoane bănuite de implicarea în activităţi antisociale indiferent de gen;
 • b) verificarea sincerităţii depoziţiei persoanelor cuprinse în procesul judiciar;
 • c) verificarea loialităţii persoanelor faţă de obiectivele organizaţiei în care îsi desfaşoară activitatea;
 • d) verificarea sincerităţii unor persoane implicate în anchete administrative;
 • e) evaluarea sincerităţii persoanelor în cadrul selecţiei de personal;
 • f) activitaţi de cercetare ştiinţifică folosind tehnica poligraf;
 • g) formarea profesională în domeniul de specialitate;
 • h) stabilirea profilului psihologic al infractorului după modificările pe care acesta le realizează în câmpul infracţional;
 • i) efectuarea de noi examinări, în cazul existenţei unor contestaţii, numai în cadrul unor comisii.

Formular contact

Numele (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Mesaj

Acord prelucrare date:

Prin selectarea raspunsului Da va exprimati acordul privind prelucrarea datelor personale, daca nu sunteti de acord va rugam sa ne contactati telefonic.